fbpx
圖標
GIẤY ỦY QUYỀN CÓ GIỚI HẠN CỦA PHÒNG THUẾ
圖標
PFL-HƯỚNG DẪN VỀ KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH
圖標
PFL30S_Báo cáo Đóng góp Hàng quý và Tổng Thu nhập của SEI
圖標
PFL30H_BÁO CÁO THUẾ HÀNG NĂM CỦA CHỦ LAO ĐỘNG
圖標
PFL30_BÁO CÁO THUẾ HÀNG QUÝ CỦA CHỦ LAO ĐỘNG
圖標
Hướng dẫn Thanh toán Thuế Nghỉ phép Chăm sóc Gia đình Được Hưởng lương Dành cho Chủ lao động được Bảo hiểm
圖標
Hướng dẫn Thanh toán Thuế Nghỉ phép Chăm sóc Gia đình Được Hưởng lương Các Cá nhân Tự Kinh doanh (SEI)
圖標
小型雇主非 ESSP 的 PFL 納稅說明 | 越南語
圖標
DIVISIÓN DE IMPUESTOS DE PODER NOTARIAL LIMITADO
圖標
Instrucciones de Apelación Administrativa de Impuestos de PFL