Tham gia với Văn phòng nghỉ phép gia đình có lương
Tham gia với Văn phòng nghỉ phép gia đình có lương

Văn phòng nghỉ phép gia đình được trả tiền cam kết tham gia cộng đồng có ý nghĩa và liên tục khi chương trình được phát triển và ra mắt.

Mục tiêu chính của sự tham gia cộng đồng của chúng tôi xung quanh chương trình Nghỉ phép gia đình có trả tiền là tăng cường nhận thức về chương trình này cho các chủ lao động địa phương để chuẩn bị cho việc bắt đầu thu thuế vào tháng 7 1, 2019. Chúng tôi đang tiến hành kinh doanh tại tất cả các phường 8. Hãy tìm chúng tôi trong cộng đồng của bạn!

Chúng tôi muốn nghe từ bạn! Điền vào mẫu dưới đây để gửi câu hỏi về pháp luật hoặc chia sẻ phản hồi của bạn với chúng tôi.