CÓ HÌNH THỨC PFL30H 2021

support@valet.io

Biểu tượng
CÓ HÌNH THỨC PFL30H 2021

Hướng dẫn nộp thuế PFL cho SEI 2021

support@valet.io

Biểu tượng
Hướng dẫn nộp thuế PFL cho SEI 2021

Hướng dẫn nộp thuế PFL dành cho người sử dụng lao động năm 2021

support@valet.io

Biểu tượng
Hướng dẫn nộp thuế PFL dành cho người sử dụng lao động năm 2021

CÓ HÌNH THỨC PFL30H 2020

support@valet.io

Biểu tượng
CÓ HÌNH THỨC PFL30H 2020

CÓ MẪU PFL30S

support@valet.io

Biểu tượng
CÓ MẪU PFL30S

CÓ MẪU PFL30

support@valet.io

Biểu tượng
CÓ MẪU PFL30

Thông báo công khai cho Người sử dụng lao động và Nhân viên của Quận Columbia về Nghỉ phép Gia đình Có trả lương

support@valet.io

Biểu tượng
Thông báo công khai cho Người sử dụng lao động và Nhân viên của Quận Columbia về Nghỉ phép Gia đình Có trả lương

Quy định về thuế PFL

support@valet.io

Biểu tượng
Quy định về thuế PFL

Hướng dẫn Thanh toán Thuế PFL dành cho Chủ lao động nhỏ không thuộc ESSP

support@valet.io

Biểu tượng
Hướng dẫn Thanh toán Thuế PFL dành cho Chủ lao động nhỏ không thuộc ESSP

Hướng dẫn Thanh toán Thuế PFL cho SEI

support@valet.io

Biểu tượng
Hướng dẫn Thanh toán Thuế PFL cho SEI
  • Trang 1 của 2
  • 1
  • 2