fbpx
아이콘
GIẤY ỦY QUYỀN CÓ GIỚI HẠN CỦA PHÒNG THUẾ
아이콘
PFL-HƯỚNG DẪN VỀ KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH
아이콘
PFL30S_Báo cáo Dong góp Hàng quý và Tổng Thu nhập của SEI
아이콘
PFL30H_BÁO CÁO THUẾ HÀNG NĂM CỦA CHỦ LAO ĐỘNG
아이콘
PFL30_BÁO CÁO THUẾ HÀNG QUÝ CỦA CHỦ LAO ĐỘNG
아이콘
Hướng dẫn Thanh toán Thuế Nghỉ phép Chăm sóc Gia đình Được Hưởng lương Dành cho Chủ lao động đợc Bảo hiểm
아이콘
Hướng dẫn Thanh toán Thuế Nghỉ phép Chăm sóc Gia đình Được Hưởng lương Các Cánhân Tự Kinh doanh (SEI)
아이콘
ESSP가 아닌 소규모 고용주를 위한 PFL 세금 납부 지침 | 베트남어
아이콘
DIVISIÓN DE IMPUESTOS DE PODER 공증인 제한
아이콘
Instrucciones de Apelación Administrativa de Impuestos de PFL