fbpx
Icon
Hướng dẫn Thanh toán Thuế Nghỉ phép Chăm sóc Gia đình Được Hưởng lương Dành cho Chủ lao động được Bảo hiểm
Icon
Instrucciones de Pago de Impuestos de PFL para el Empleador
Icon
소규모 사업장 고용주용 유급 가족휴가 세금 납부 안내
Icon
Instructions de paiement de la taxe PFL pour l'employeur
Icon
就业服务部_带薪家事假纳税说明
Icon
ለቀጣሪ የPFL የታክስ ክፍያ መመሪያዎች