fbpx
አዶ
GIẤY ỦY QUYỀN CÓ GIỚI HẠN CỦA PHÒNG THUẾ
አዶ
PFL-HƯỚNG DẪN VỀ KHIẾU NẠI ሃንህ ቺንህ
አዶ
PFL30S_Bao cáo Đóng góp Hàng quý và Tổng Thu nhập của SEI
አዶ
PFL30H_BÁO CÁO THUẾ HÀNG NĂM CỦA CHỦ LAO ĐỘNG
አዶ
PFL30_BÁO CÁO THUẾ HÀNG QUÝ CỦA CHỦ LAO ĐỘNG
አዶ
Hướng dẫn Thanh toán Thuế Nghỉ phép Chăm sóc Gia đình
አዶ
Hướng dẫn Thanh toán Thuế Nghỉ phép Chăm soc Gia đình Được Hưởng lương Các Cá nhân Tự Kinh doanh (SEI)
አዶ
የPFL የታክስ ክፍያ መመሪያዎች ESSP ላልሆኑ አነስተኛ ቀጣሪ | ቪትናሜሴ
አዶ
DIVISIÓN ደ IMPUESTOS ደ ፖደር ኖታሪያል ሊሚታዶ
አዶ
Instrucciones de Apelación Administrativa de Impuestos de PFL